Bck

Přihlášení

registrace
Krmiva pro psy
Parůžky pro psy
Pastevní směsky a osiva
Minerální krmiva Sypká
Minerální krmiva Granulovaná
Doplňková krmiva sypká
Doplňková krmiva Granulovaná
Krmná sůl
Mléčná krmná směs
Krmelce a slaniska
Zemní vrut
Odborná literatura

Google Translator

VÝROBCE PRODUKTŮ

VVS Verměřovice s.r.o.TOPlist

KATALOG KRMIV 2016

Katalog Premin spárkatá 2016

IDUBA

International Deer & wild Ungulate Breeders Association

PAVEL SCHERER

Pavel Scherer, srnčí zvěř

19.04.2016 / Novinky

Dscn1942_thumb

Konference Výživa zvěře zdárně proběhla

Ve středu 30.3.2016 proběhla v Jablonném nad Orlicí v hotelu Filipinum mezinárodní konference o výživě zvěře. Akce se zúčastnilo na 80 osob z 23 zemí světa. Veliký zájem zahraničních účastníků byl pro pořadatele milým překvapením. Všechny prezentace byly předneseny v angličtině. Celou konferenci moderoval ředitel firmy VVS Verměřovice, Václav Brynda. První přednášku měl Pablo Gambin z Univerzity ve španělském Albacete s názvem "Význam minerálních látek pro růst paroží". Následně Pavel Scherer pohovořil o "Růstu paroží u srnců".   Jan Záhora představil "Program krmiv pro zvěř Premin", firmy VVS Verměřovice. "Minerální krmiva pro použití ve slaniscích" prezentoval Ondřej Faltus, kde shrnul praktické poznatky z českých chovů. Tomás Landete ze Španělska seznámil posluchače s "analýzami paroží a jejich mechanickými vlastnostmi". S výsledky sledování "vlivu výživy na kvalitu zvěřiny" se svěřila Eva Kudrnáčová z VÚŽV. Radim Kotrba z ČZU nahlas pouvažoval o "významu výživy zvěře chované v zajetí".   Mendelovu univerzitu v Brně zastupoval Jiří Kamler s přednáškou "Význam energie a proteinů v potravní preferenci zvěře". Druhá prezentace Tomáse Landeteho by na téma "Vliv výživy a dalších faktorů na histologii paroží". Keyra Tesa z brněnské VFU přednesla informace o "Schmallenberg viru a Bluetongue u volně žijících přežvýkavců". Jan Cukor z VULHM představil posluchačům možnosti zvýšení přirozené úživnosti s využitím "Pastevních směsek". Poslední přednášku měla Janey Hayesová, která je chovatelkou bílých jelenů na Novém Zélandu a představila "Managament chovu bílých jelenů na Novém Zélandu".

Významným prvkem konference bylo setkání chovatelů jelenovitých z celého světa, kteří se navzájem seznámili a předali si vlastní zkušenosti a měli přípežitost se zeptat na možná řešení problémů, které mají ve vlastních chovech.

Ke konferenci byl vydán sborník referátů v angličtině. Několik výtisků zbylo, je možné požádat o jejich zaslání, a to na vyžádání na emailové adrese faltus@vs.cz. Je možné také na vyžádání zaslat sborník v elektronické podobě. 

Závěrem mohu říci, že účel konference plánovaný pořadateli, VVS Verměřovice, VÚŽV a IDUBA, byl naplněn.

Ondřej Faltus