Tradiční český výrobce

Jsme VVS
Jsme VVS /

Jsme VVS

Počátky výroby minerálních krmných doplňků ve Verměřovicích se datují na listopad roku 1970. Tvůrci jejich prvních receptur byli významní profesoři a vědečtí pracovníci, kteří významně ovlivnili výživu zvířat. Začínalo se s výrobou tzv. MIX mléka, později se přidala výroba minerálních krmných přísad a nakonec premixů.

Samostatný podnik začal činnost v roce 1989, přičemž společnost s ručením omezením současných majitelů byla založena v roce 2000. VVS nyní zajišťuje komplexní výživu všech kategorií hospodářských zvířat, především skotu. VVS má zkušený tým poradců, kteří konzultují nejenom výživu zvířat, ale i faremní ekonomiku a management.

Od roku 1995 má VVS počítačově řízený systém výroby a o 5 let později došlo ke kompletní rekonstrukci a inovaci výrobních linek. Inovace je však nikdy nekončící proces a tak neustálým zlepšováním technologického vybavení se snažíme být vždy o krok vpřed. Na základě investic do kvalitní technologie nám byl v roce 2000 udělen certifikát ISO 9001 a v roce 2005 byl zaveden systém HACCP a v roce 2009 certifikován.


V roce 2008 prošla technologie další modernizací, která umožňuje vyrábět produkty s vyšší přidanou hodnotou, tzv. aglomerovaná minerální krmiva, která jsou neprašná a zároveň zchutněná. Modernizace technologie je spolufinancována z fondů EU - Programu pro rozvoj venkova.

1. říjen 2012 byl pro VVS mezníkem pro začátek nejmodernějšího stylu řízení výroby a skladového hospodářství s pomocí nového ERP systému Microsoft Dynamics NAV Classic a s využitím RFID technologie. Od listopadu 2013 je VVS Verměřovice držitelem certifikátu GMP+B1 pro oblast "Výroba minerálních krmiv, doplňkových krmiv a premixů pro zvířata a obchod s krmnými surovinami a doplňkovými látkami."

Vice informací naleznete na našem mateřském webu www.vvs.cz.

"Navrhujeme a realizujeme efektivní výživu zvířat - jsme VVS"